Sneakerville Top 3 sa Rastom

Modele koje je Rasta odabrao možete pogledati u Tike shopu u Beogradu, Kralja Petra 24 ili na Tike.